Communicatie, marketing, tekst en redactie...

Persoonlijk, energiek en betrokken!

HT-C Communicatie en Marketing

hanneke tinor centi communicatie homePersoonlijk, energiek en betrokken, HT-C Communicatie en Marketing, zet graag een extra stap. Onze meerwaarde zit vooral in de manier waarop wij met u, maar ook met andere professionals samenwerken. Daarbij maken wij gebruik van onze kennis én ons uitgebreide netwerk van uitgevers, vormgevers, fotografen, journalisten, boekhandelaren, redacties etc. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt en vooral samen met ú bekijken en bepalen wij uw communicatiebehoefte.

Drijvende kracht achter HT-C Marketing en Communicatie is Hanneke Tinor-Centi. Opgeleid tot communicatieprofessional en copywriter (HBO) en jarenlange Communicatie/Marketing en PR-ervaring binnen zeer uiteenlopende branches, hebben haar gevormd tot een zeer ervaren partner op het gebied van (boek)markting en communicatie. 

Afdrukken E-mailadres

Privacy en Cookie Beleid

Privacy & Cookies

Klik op 1 van deze twee onderwerpen om meteen naar de betreffende tekst te gaan:

Cookies
Privacy

Cookies

Per 5 juni 2012 is als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.


Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens aan derden en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.


Cookies

Een cookie is een klein bestandje welke met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

Wij plaatsen enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Wij hebben deze derde partijen geen toestemming gegeven deze informatie vrij te geven. Ook deze derde partijen mogen wettelijk gezien niet zomaar informatie vrijgeven (privacy). Echter kan het gebeuren dat ze om juridische redenen verplicht worden dat wel te doen.

Privacy verklaring

HT-C-communicatie gevestigd aan Snijdershof 34, 1713 WD Obdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ht-c-communicatie.nl/, Snijdershof 34, 1713 WD Obdam +31 6-46590516
Hanneke Tinor-Centi is de Functionaris Gegevensbescherming van HT-C Communicatie Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HT-C Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HT-C Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • HT-C Communicatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • HT-C Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HT-C Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HT-C Communicatie) tussen zit. HT-C Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkenen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HT-C Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

HT-C Communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HT-C Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HT-C Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HT-C Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HT-C Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HT-C Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Afdrukken E-mailadres

Aanbod specifiek voor uitgevers en auteurs

HT-C Communicatie en Marketing heeft voor uitgevers en auteurs een specifiek aanbod aan diensten. U kunt ons inschakelen als boekmarketeer, commissionair, literair agent, voor het schrijven van recensies, persberichten, redactionele artikelen, het organiseren van signeersessies/boeklanceringen en het redigeren van uw manuscript.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van uitgeverijen, auteurs, boekhandelaren, journalisten, redacties etc.

 

Een greep uit de mogelijkheden:

Redactie van manuscripten

Of u nu uw boek in eigen beheer wilt uitgeven of het wilt aanbieden aan een reguliere uitgever, een goede redactie is onontbeerlijk. Een goede redactie zorgt ervoor dat u een volwaardig manuscript kunt insturen. Wanneer een manuscript nog stijl- en schrijffouten bevat, zal een uitgever het al snel terzijde schuiven. Vergroot uw kansen en laat ons uw manuscript redigeren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Welnu,  feitelijke fouten worden in het document gewijzigd en gemarkeerd met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Zo weet u precies wat er is aangepast.
Suggesties met betrekking tot zinsopbouw, personages, dialogen etc., worden in de zijlijn als opmerking weergegeven. U kunt dan zelf bepalen of u deze suggesties overneemt  of niet.

Kortom, u kunt bij ons terecht voor volledige redactie van uw manuscript. Bovendien kunnen wij u helpen met een flaptekst, synopsis of boekvoorstel. 

Literair agent

manuscript HT C communicatie en marketingU hebt een manuscript geschreven en ziet dat uiteraard graag uitgegeven. Wij helpen u met het vinden van de (juiste!) uitgever voor uw boek.

Wij beoordelen eerst uw manuscript. Wanneer wij enthousiast zijn over uw manuscript, dan gaan wij met elkaar in overleg. In dit gesprek geeft u aan wat u verlangt van een uitgever. Op basis van deze wensen, in combinatie met onze kennis binnen de uitgeverswereld, selecteren wij een aantal uitgevers die wij benaderen. Dit is een redelijk langdurig traject aangezien uitgevers veel manuscripten krijgen aangeboden. Wij hebben echter inmiddels een goede naam binnen de uitgeverswereld en onze suggesties worden serieus genomen. Bovendien is ons netwerk groot en kennen wij de specialiteiten van de uitgevers waar wij mee samenwerken zodat wij een gerichte selectie kunnen maken. Gedurende het gehele traject houden wij contact met de geselecteerde uitgevers en met u, als auteur.

Synopsis / boekvoorstel

Vrijwel alle uitgeverijen vragen in eerste instantie om een synopsis. Dat is een korte samenvatting van een manuscript inclusief een aantal vaste elementen. Indien u niet over een synopsis beschikt, dan schrijven wij die natuurlijk graag voor u.

Communicatie en publiciteit

U bent uitgever of auteur en u wilt een boek onder de aandacht brengen. Hoe gaat u dat aanpakken? Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk gaat er vaak onnodig veel tijd zitten in een actieve benadering richting pers en handel. Wij nemen u dat graag uit handen. Uw voordeel? Professionele berichtgeving dankzij onze ruime ervaring. Bovendien komen uw berichten terecht bij zorgvuldig geselecteerde redacties binnen ons royale netwerk. Ook binnen de boekhandel hebben wij inmiddels een groot netwerk opgebouwd.

Boekmarketing en Commissionairhanneke 1 2 300

HT-C Communicatie en Marketing kan de marketing van uw boek voor haar rekening nemen bij de boekhandel en desgewenst voor u optreden als commissionair. In dat laatste geval benaderen wij de boekhandel persoonlijk om hen te enthousiasmeren voor uw boek.

Recensie

Wij schrijven een recensie van het door u geschreven c.q. zojuist uitgegeven boek en plaatsen dat op www.hanneketinorcenti.nl en diverse vooraanstaande boekensites. Recensies schrijven wij kosteloos aangezien wij van mening zijn dat een recensie ook kritiek moet kunnen bevatten. Wanneer u betaald hebt voor een recensie zou u kunnen verwachten dat onze recensie uitsluitend een positief geluid laat horen. Die belemmering willen wij niet. Een recensie van ons betekent een eerlijke en onderbouwde visie op uw boek.

Persbericht

Wij schrijven een wervend persbericht en sturen dat naar een persbestand dat aansluit bij uw doelgroep. Ons persbestand bestaat uit landelijke en regionale dag-, week- en streekbladen, tijdschriften en magazines, zowel online als fysiek,  blogsites, radio en televisie.

Tarieven

Wij horen regelmatig dat onze tarieven 'uiterst vriendelijk' zijn. Wilt u een offerte ontvangen? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-46590516.

laptop red htc communicatie

 

Afdrukken E-mailadres

Wat doen wij

HT-C-Communicatie en Marketing biedt een keur aan communicatie-/marketingdiensten. Onze klanten bevinden zich veelal in de boekenbranche, maar ook het bedrijfsleven zijn wij met regelmaat van dienst. U kunt bij ons terecht voor communicatieadvies, het schrijven van teksten voor allerlei doelgroepen en doeleinden, (boek)marketing, manuscriptbeoordeling, interviews, social media content, het organiseren van (boek)evenementen en literair agentschap en nog veel meer. 

Enkele mogelijkheden:

Communicatieadvies

communicatie advies ht c Natuurlijk gaan wij eerst met u in gesprek. Om u te leren kennen én om samen te bepalen wat uw doelgroep is en waar die zich bevindt. Wij adviseren u over de te volgen communicatiestrategie waarmee wij uw doelgroep bereiken. Vervolgens schrijven wij (desgewenst) een marketing-/communicatieplan voor uw organisatie of boek en stellen de optimale middelenmix samen. Bent u enthousiast? Dan voeren wij het plan voor u uit. 

Social Media / Content

Wij creeren voor u een social media account, houden dat actief bij en zorgen voor meer volgers. Naast het schrijven van informatieve, inspirerende en onderhoudende content en het reageren op berichten, zorgen wij ervoor dat u op een effectieve manier uw (specifieke) doelgroep bereikt.

Website / webteksten

Een goed gestructureerde, aantrekkelijke website die uw bezoekers ook nog eens ware online ervaring biedt, levert u klanten op. Een klantvriendelijke, logische navigatie, aansprekende, prikkelende en vindbare (SEO) teksten, beleving door middel van film-/beeldmateriaal en interactie maken het grote verschil. Natuurlijk moet de uitstraling van uw website naadloos aansluiten bij uw imago. Hij moet echter ook verleid worden verder te kijken op uw website én in actie te komen. Contact met u zoeken, informatie opvragen, een afspraak met u willen, etc. Dát is wat wij voor u willen bereiken.

Kortom, de tijd dat een website slechts een digitale folder was, is voorbij. Dat beseffen wij ons én het inspireert ons om het ánders te doen. Wij schrijven de teksten voor uw website. Onderscheidende, aansprekende teksten die passen bij uw boek, product of dienst. Teksten die SEO-proof zijn en zeker niet beginnen met 'Welkom....', want dat kan anno 2021 dus écht niet meer...

Desgewenst schakelen wij een vormgever en/of webdeveloper in, waarvan wij er velen in ons netwerk hebben en waarvan wij denken dat hij/zij goed bij u past. Samen maken wij van uw website een online beleving!

Tekst & Redactie

Gediplomeerd en gepassioneerd copywriter, Hanneke Tinor-Centi, schrijft voor iedere uiting een aansprekende, inspirerende, originele tekst die volledig is afgestemd op uw doelgroep(en). Persbericht, interview, redactioneel artikel, webteksten, social media content, het kan allemaal.

Ook het redigeren van uw teksten c.q. manuscripten, nemen wij graag voor onze rekening. 

Drukwerkcoördinatie

HT C drukwerk coordinatieEen aansprekende flyer, overzichtelijke brochure, een gestructureerd beleidsplan of jaarverslag. Wij verzorgen voor u een aantrekkelijk ogend en professioneel eindproduct. Door onze ervaring met drukwerkbegeleiding in combinatie met een royaal netwerk bent u verzekerd van een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Evenementen

Bij de organisatie van een evenement komen alle denkbare vormen van communicatie bij elkaar. Aankleding en zichtbaarheid van het evenement, pers, uitnodigingen, brochures, posters, mediacampagnes, nieuwsbrieven. HT-C Communicatie en Marketing regelt het met plezier voor u. En uiteraard bewaken wij de begroting zodat u achteraf niet voor financiële verassingen komt te staan.

laptop red htc communicatie

Afdrukken E-mailadres

HT-C Communicatie en Marketing

Snijdershof 34
1713 WD Obdam
Noord Holland
E-mail: htinorcenti@hotmail.com 
Mobiel: 06-46590516