Privacy en Cookie Beleid

Privacy & Cookies

Klik op 1 van deze twee onderwerpen om meteen naar de betreffende tekst te gaan:

Cookies
Privacy

Cookies

Per 5 juni 2012 is als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.


Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens aan derden en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.


Cookies

Een cookie is een klein bestandje welke met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

Wij plaatsen enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Wij hebben deze derde partijen geen toestemming gegeven deze informatie vrij te geven. Ook deze derde partijen mogen wettelijk gezien niet zomaar informatie vrijgeven (privacy). Echter kan het gebeuren dat ze om juridische redenen verplicht worden dat wel te doen.

Privacy verklaring

HT-C-communicatie gevestigd aan Snijdershof 34, 1713 WD Obdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ht-c-communicatie.nl/, Snijdershof 34, 1713 WD Obdam +31 6-46590516
Hanneke Tinor-Centi is de Functionaris Gegevensbescherming van HT-C Communicatie Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

HT-C Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HT-C Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • HT-C Communicatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • HT-C Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HT-C Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HT-C Communicatie) tussen zit. HT-C Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkenen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HT-C Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

HT-C Communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HT-C Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HT-C Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HT-C Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HT-C Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HT-C Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Afdrukken E-mailadres

Aanbod specifiek voor uitgevers en auteurs

Voor uitgevers en auteurs heb ik een specifiek aanbod aan diensten. U kunt mij inschakelen als boekmarketeer, commissionair, literair agent, voor het schrijven van recensies, persberichten, redactionele artikelen, het organiseren van signeersessies/boeklanceringen en het redigeren van uw manuscript.

Ik beschik over een uitgebreid netwerk van uitgeverijen, auteurs, boekhandelaren, journalisten, redacties etc.

 

Een greep uit de mogelijkheden:

Redactie van manuscripten

Of u nu uw boek in eigen beheer wilt uitgeven of het bij een reguliere uitgever ondergebracht wilt zien, een goede redactie is onontbeerlijk. Een goede redactie zorgt ervoor dat u een volwaardig manuscript kunt aanbieden. Wanneer een manuscript nog stijl- en schrijffouten bevat, zal een uitgever het al snel terzijde schuiven. Vergroot uw kansen en laat mij uw manuscript redigeren.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Welnu,  feitelijke fouten worden in het document gewijzigd en gemarkeerd met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’. Zo weet u precies wat er is aangepast.
Suggesties met betrekking tot zinsopbouw, personages, dialogen etc., worden in de zijlijn als opmerking weergegeven. U kunt dan zelf bepalen of u deze suggesties overneemt  of niet.

Kortom, u kunt bij mij terecht voor volledige redactie van uw manuscript. Bovendien kan ik u helpen met een flaptekst, synopsis of boekvoorstel. 

Literair agent

manuscript HT C communicatie en marketingU hebt een manuscript geschreven en ziet dat uiteraard graag uitgegeven. Ik help u met het vinden van de (juiste!) uitgever voor uw boek.

Ik beoordel eerst uw manuscript. Wanneer ik enthousiast ben over uw manuscript, dan gaan wij met elkaar in overleg. In dit gesprek geeft u aan wat u verlangt van een uitgever. Op basis van deze wensen, in combinatie met mijn kennis binnen de uitgeverswereld, selecteer ik een aantal uitgevers die ik vervolgens benader. Dit is een redelijk langdurig traject aangezien uitgevers veel manuscripten krijgen aangeboden. Ik heb echter inmiddels een goede naam binnen de uitgeverswereld en mijn suggesties worden serieus genomen. Bovendien is mijn netwerk groot en ken ik de specialiteiten van de uitgevers waar ik mee samenwerk zodat ik een gerichte selectie kan maken. Gedurende het gehele traject houd ik contact met de geselecteerde uitgevers en met u, als auteur.

Synopsis / boekvoorstel

Vrijwel alle uitgeverijen vragen in eerste instantie om een synopsis. Dat is een korte samenvatting van een manuscript inclusief een aantal vaste elementen. Indien u niet over een synopsis beschikt, dan schrijf ik die natuurlijk graag voor u.

Communicatie en publiciteit

U bent uitgever of auteur en u wilt een boek onder de aandacht brengen. Hoe gaat u dat aanpakken? Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk gaat er vaak onnodig veel tijd zitten in een actieve benadering richting pers en handel. Ik neem u dat graag uit handen. Uw voordeel? Professionele berichtgeving dankzij mijn ruime ervaring. Bovendien komen uw berichten terecht bij zorgvuldig geselecteerde redacties. Ook binnen de boekhandel heb ik een groot netwerk opgebouwd.

Boekmarketing en Commissionair

HT-C Communicatie en Marketing kan de marketing van uw boek voor haar rekening nemen bij de boekhandel en desgewenst voor u optreden als commissionair. In dat laatste geval benader ik de boekhandel persoonlijk om hen te enthousiasmeren voor uw boek.

Recensie

Ik schrijf een recensie van het door u geschreven c.q. zojuist uitgegeven boek en plaats dat op www.hanneketinorcenti.nl en diverse vooraanstaande boekensites. Recensies schrijf ik kosteloos aangezien ik van mening ben dat een recensie ook kritiek moet kunnen bevatten. Wanneer u betaald hebt voor een recensie zou u kunnen verwachten dat mijn recensie uitsluitend een positief geluid laat horen. Die belemmering wil ik niet. Een recensie van mij betekent een eerlijke en onderbouwde visie op uw boek.

Persbericht

Ik schrijf een wervend persbericht en stuur dat naar een persbestand dat aansluit bij uw doelgroep. Mijn persbestand bestaat uit landelijke en regionale dag-, week- en streekbladen, tijdschriften en tal van magazines, zowel online als fysiek,  blogsites, radio en televisie.

Tarieven

Ik hoor regelmatig dat mijn tarieven 'uiterst vriendelijk' zijn. Wilt u een offerte ontvangen? Laat het mij weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-46590516.

 

 

Afdrukken E-mailadres

Wat ik voor u kan betekenen

Via mijn bureau -HT-C-Communicatie en Marketing- bied ik een keur aan communicatie-/marketingdiensten. Mijn klanten bevinden zich veelal in de boekenbranche, maar ook het bedrijfsleven ben ik met regelmaat van dienst. U kunt bij mij terecht voor communicatieadvies, het schrijven van teksten voor allerlei doelgroepen en doeleinden, (boek)marketing, manuscriptbeoordeling, interviews, social media content, het organiseren van (boek)evenementen, literair agentschap en nog veel meer. 

Enkele mogelijkheden:

Communicatieadvies

Natuurlijk ga ik eerst met u in gesprek. Om u te leren kennen én om samen te bepalen wat uw doelgroep is en waar die zich bevindt. Ik adviseer u over de te volgen communicatiestrategie waarmee wij uw doelgroep bereiken. Vervolgens schrijf ik (desgewenst) een marketing-/communicatieplan voor uw organisatie of boek en stel de optimale middelenmix samen. Bent u enthousiast? Dan voer ik het plan voor u uit. 

Social Media / Content

Ik creer voor u een social media account, houd dat actief bij en zorg voor meer volgers. Naast het schrijven van informatieve, inspirerende en onderhoudende content en het reageren op berichten, zorg ik ervoor dat u op een effectieve manier uw (specifieke) doelgroep bereikt.

Website / webteksten

Een goed gestructureerde, aantrekkelijke website die uw bezoekers een ware online ervaring biedt, levert u klanten op. Een klantvriendelijke, logische navigatie, aansprekende, prikkelende en vindbare (SEO) teksten, beleving door middel van film-/beeldmateriaal en interactie maken het grote verschil. Natuurlijk moet de uitstraling van uw website naadloos aansluiten bij uw imago. Bezoekers van uw website moeten echter ook verleid worden verder te kijken én in actie te komen. Contact met u zoeken, informatie opvragen, een afspraak met u willen, etc. Dát is wat ik voor u wil bereiken.

Kortom, de tijd dat een website slechts een digitale folder was, is voorbij. Dat besef ik én inspireert mij om het ánders te doen. Ik schrijf de teksten voor uw website. Onderscheidende, aansprekende teksten die passen bij uw boek, product of dienst. Teksten die SEO-proof zijn en zeker niet beginnen met 'Welkom....', want dat kan anno 2022 dus écht niet meer...

Desgewenst schakel ik een vormgever en/of webdeveloper in, waarvan ik er velen in mijn netwerk heb en waarvan ik denk dat hij/zij goed bij u past. Samen maken wij van uw website een online beleving!

Tekst & Redactie

Ik ben gediplomeerd en gepassioneerd copywriter en schrijf voor iedere uiting een aansprekende, inspirerende, originele tekst die volledig is afgestemd op uw doelgroep(en). Persbericht, interview, redactioneel artikel, webteksten, social media content, het kan allemaal.

Ook het redigeren van uw eigen teksten c.q. manuscripten, neem ik graag voor mijn rekening. 

Drukwerkcoördinatie

Een aansprekende flyer, overzichtelijke brochure, een gestructureerd beleidsplan of jaarverslag. Ik verzorg voor u een aantrekkelijk ogend en professioneel eindproduct. Door mijn ervaring met drukwerkbegeleiding in combinatie met een royaal netwerk bent u verzekerd van een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Evenementen

Bij de organisatie van een evenement komen alle denkbare vormen van communicatie bij elkaar. Aankleding en zichtbaarheid van het evenement, pers, uitnodigingen, brochures, posters, mediacampagnes, nieuwsbrieven. HT-C Communicatie en Marketing regelt het met plezier voor u. En uiteraard bewaak ik de begroting zodat u achteraf niet voor financiële verrassingen komt te staan.

 

Afdrukken E-mailadres

HT-C Communicatie gaat over naar To-taal Communicatie!

Mag ik u uitnodigen mee te gaan naar mijn nieuwe website? Mijn nieuwe website vindt u hier: www.to-taalcommunicatie.nl 

HT-C Communicatie en Marketing gaat namelijk verder onder de naam To-taal Communicatie! Natuurlijk hoort daar ook een nieuw, door Renata Gravendijk van 1place4adds ontworpen, logo bij: 

Verder verandert er helemaal niets. Mijn diensten blijven hetzelfde, adres, telefoonnummer en financiële gegevens blijven eveneens ongewijzigd. Bovendien kunt u blijven vertrouwen op mijn volledige inzet en betrokkenheid.

Enthousiaste groet,

To-Taal Communicatie

Hanneke van de Water

Snijdershof 34

1713 WD Obdam

06-46590516

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdrukken E-mailadres

HT-C Communicatie en Marketing

Snijdershof 34
1713 WD Obdam
Noord Holland
E-mail: htinorcenti@hotmail.com 
Mobiel: 06-46590516