• Start
  • Nieuws
  • Fijne Biblion recensie 'De strijd om straatnamen' van auteur Jan Hoff

Fijne Biblion recensie 'De strijd om straatnamen' van auteur Jan Hoff

cover de strijd om straatnamen 300

Op basis van de Biblion recensie besluiten Nederlandse bibliotheken om tot aanschaf van een bepaalde titel over te gaan. 'De strijd om straatnamen' van Jan Hoff kreeg een fijne recensie en daar volgde een mooie bestelling op! 'De strijd om straatnamen' is het vijfde boek van Jan Hoff dat in de Nederlandse bibliotheken verschijnt.

Met zijn boek brengt Hoff helderheid in de vele discussies die door het hele land worden gevoerd over straatnamen en beelden van historische ‘helden’. Tegenstanders zien die straatnamen en beelden als verheerlijking van personages die in het verleden lang niet altijd ‘zuiver op de graad’ zijn geweest. Anderen zijn van mening dat we niet moeten tornen aan onze historie. Een middengroep meent dat de beelden en straatnamen gehandhaafd moeten blijven, maar dat een toelichting op zijn plaats is.

Het onderzoek dat Hoff deed voor zijn boek levert verbluffende bevindingen op: twee van de verguisde historische helden zijn zelf slaaf geweest. Twee worden tot op de dag van vandaag, ruim drie eeuwen na hun dood, nog steeds diep gerespecteerd door nazaten van slaven. Sommige helden van toen worden volkomen ten onrechte of volstrekt overdreven beschuldigd van slavenhandel en oorlogsmisdrijven – zij hadden daar nauwelijks of nooit iets mee te maken.

Wat het meest verbaast is, dat de discussie over de straatnamen zich toespitst op een bepaalde periode en bepaalde personen, terwijl de wereldgeschiedenis een veelvoud aan historische helden kent, die een grote vlek op hun blazoen hebben. Over deze ‘helden’ maakt echter blijkbaar niemand zich druk. Hoff besteedt aan hen echter wél aandacht in zijn boek en komt daarbij tot onthullende voorbeelden van internationale grootheden. Enkele van hen zijn Maarten Luther, George Washington en zelfs enkele Nobelprijswinnaars! De reden voor de extreme aandacht legt dit boek bloot: activisme vanuit één bepaalde hoek. 

Hoff beschrijft in dit boek ook de levensloop van verschillende historische helden, waaronder Jan Pieterszoon Coen. Naar zijn mening is Coen vooral een tragische figuur, met grote verdiensten in zijn tijd, alom, vanaf de Portugezen tot en met de Chinezen, zeer gerespecteerd, maar met zwarte bladzijden die ook in zijn tijd al tot hevige kritieken leidden.

Hoff eindigt optimistisch: de meeste helden uit de Gouden Eeuw kunnen de toets der kritiek ruimschoots doorstaan en daarnaast telt Nederland talloze helden zonder vlekje. Mannen en vrouwen, blanken en zwarten.

De strijd om de straatnamen van Jan Hoff verscheen in maart vorig jaar via Boekengilde. Het EAN nummer van dit boek luidt 9789463237765.

Afdrukken E-mailadres

HT-C Communicatie en Marketing

Snijdershof 34
1713 WD Obdam
Noord Holland
E-mail: htinorcenti@hotmail.com 
Mobiel: 06-46590516