Feestelijke boeklancering 'HannaH' van Edith van Walsum op 15 mei a.s.!

Op 15 mei a.s. wordt, van 14.00 tot 17.00 uur, de prachtige nieuwe roman 'HannaH' van Edith van Walsum gelanceerd in de Armenkerk (het achterste deel van de Noorderkerk) aan de Veemarkt in Hoorn.
Om 14.30 is het officiële deel met een lekker bubbeltje, speeches en gedichten. Er is muziek, een kleine expositie van kunstenaar Peter de Rijcke en Edith zal natuurlijk haar boeken signeren.
 
Het wordt een feestje waar literatuur en kunst elkaar ontmoeten! Wil je er bij zijn, geef het dan tijdig door, zodat de uitgever weet hoeveel boeken hij aan moet slepen én ... hoeveel glazen bubbels er moeten worden geschonken. 🥂
 

Het verhaal

Hannah en Karel ontmoeten elkaar op jonge leeftijd. Hannah bruist van vitaliteit, is sensueel en luidruchtig. Ze heeft lak aan de burgerlijke moraal. Haar schoolvriendje Karel is schuchter, introvert en heeft een aversie tegen elke vorm van fysieke intimiteit. Als na een reeks stormachtige gebeurtenissen de wegen van Hannah en Karel elkaar opnieuw kruisen zijn ze verbijsterd door de wederzijds opstekende romantische gevoelens. Verbijsterd omdat ze weten dat de hindernissen die tussen hen in staan ongrijpbaar, maar wel reëel zijn. Kunnen zij zichzelf opnieuw uitvinden, voor elkaar wel te verstaan, zonder hun eigenzinnig temperament te verloochenen?

"‘HannaH’ is een bijzonder boeiend en interessant verhaal, geschreven in een indringende, maar tevens verfrissende, vernieuwende stijl die kriebelt, plaagt en nieuwsgierig maakt naar meer. De auteur maakt veel gebruik van suggestie, hetgeen een interessant perspectief biedt en de lezer de ruimte geeft zelf invulling te geven aan bepaalde zaken. De verhaallijn boeit bovenmatig en de  thema’s zijn fraai verpakt en op suggestieve wijze uitgewerkt."

 

 

Afdrukken